МЕЂУНАРОДНИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР

MAESTRO INTERNATIONAL

репрезентативно удружење у култури

Међународни музички центар „Maestro International“ , репрезентативно удружење у култури, основано је као струковно, нестраначко, невладино и непрофитно професионално удружење за постизање циљева у области музичке продукције.

Циљеви и задаци:

 1. Анимирање и повезивање најуспешнијих музичких стваралаца и извођача Србије са културним и музичким друштвима Европе и света, првенствено у циљу промоције културног наслеђа народа Србије
 2. Афирмација националног културног блага музике и песме народа Србије на међународном плану.
 3. Афирмација музике и песама других народа Европе и света на територији Србије у циљу успостављања музичке и пријатељске сарадње међу народима.
 4. Подршка и помоћ свим активностима у циљу очувања културног наслеђа народа Србије

Активност:

 1. Организује рад на припреми програма музичке сарадње стваралаца, интерпретатора и музичких стручњака из земље и иностранства и прати њихову реализацију;
 2. Предлаже и организује реализацију конкретних облика повезивања музичке сарадње свих заинтересованих субјеката из земље и иностранства;
 3. Организује музичке сусрете, маркетинг, промоције и друго представника домаћих и страних стваралаца у складу са законом;
 4. Иницира и реализује унапређење размене музичких и културних информација између удружења у земљи и иностранству;
 5. Сарађује са амбасадама и њиховим одељењима за културу и другим државним и невладиним организацијама, музичким институцијама, културним радницима у земљи и иностранству, међународним и другим организацијама;
 6. Организује, самостално и у сарадњи са другим стручним организацијама и институцијама, научне и стручне скупове националног и међународног карактера у области музичке културе;
 7. Сарађује са музичким удружењима и универзитетским институцијама у земљи и иностранству;
 8. Организује семинаре, стручна предавања, трибине, панеле, студијска путовања у сарадњи са надлежним туристичким агенцијама, као и друге облике стручног усавршавања музичких стваралаца, интерпретатора и музичких стручњака у земљи и иностранству.